Kontakt

PharmDr. Daria Kučová, CSc.
Nezvalova 545
500 03 Hradec Králové
Tel. +420 777 595 914
e-mail: daria.kucova@gmail.com

UPOZORNĚNÍ!
Pokud mi napíšete e-mail a nedostanete ode mne do druhého dne odpověď (s výjimkou případů, kdy mám dovolenou oznámenou na webových stránkách), zkontrolujte, prosím, svou schránku se spamy. V poslední době se bohužel opakují případy, kdy jsou moje e-maily u příjemce klasifikovány jako spamy.

IČ: 486 40 433
DIČ: CZ5959140110

Tlumočník jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22.9.1986, č.j. 1918/86

Živnostenský list v oboru Překladatelská a tlumočnická činnost, vydaný Živnostenským odborem Úřadu města Hradec Králové č.j. HK-006749.3-FL, ev.č. 360201-210725

Pojištění profesní odpovědnosti.

Odborná kvalifikace

Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Zároveň jsem se věnovala i studiu jazyků, angličtiny a ruštiny. Odborné jazykové vzdělání jsem poté zakončila státní překladatelskou zkouškou.
Jazykové znalosti si průběžně doplňuji na odborných seminářích pořádaných Komorou soudních tlumočníků, jejíž členkou jsem. Absolvovala jsem rovněž dvousemestrální Doplňkové studium pro (soudní) tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK v Praze, nejprve v jazyce anglickém a poté i ruském.

Praxe

Úředním překladům s ověřením (tzv. soudním překladům) se věnuji od roku 1986, kdy jsem byla jmenována Krajským soudem v Hradci Králové. Jako profesionální překladatelka na plný úvazek pracuji od roku 1998.
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
© 2005 - 2024 Překlady HK, všechna práva vyhrazena.