Odborné překlady

Díky svému odbornému vysokoškolskému vzdělání a třináctiletému pracovnímu působení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové ve funkci odborného asistenta mám zkušenosti s odbornými publikacemi v anglickém i ruském jazyce, a to nejen pasivní jako čtenář, ale i aktivní jako autor či spoluautor.
 

Vědní obory

Tyto zkušenosti využívám při překladech odborných článků z oblasti farmacie, medicíny, biologie či chemie. Spolupracuji například s některými nakladatelstvími odborné časopisy (v minulosti například JAMA, Lancet Oncology, Psychiatry).
 
Překládám rovněž odborné články pro potřeby firem i jednotlivců, návody ke zdravotnickým prostředkům, souhrny údajů o přípravcích (SPC), příbalové informace (PIL), patentové spisy, katalogy či propagační letáky z oblasti zdravotnictví v anglickém a ruském jazyce.
 
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
© 2005 - 2024 Překlady HK, všechna práva vyhrazena.