Obchodní překlady

Kromě překladů s úředním ověřením („úředních“ nebo též „soudních“ překladů) překládám z/do anglického a ruského jazyka i další dokumenty, které nemusí být opatřeny kulatým razítkem. Patří sem převážně texty obchodně-právního charakteru: smlouvy, dohody, dopisy, nabídky, výběrová řízení, propagační materiály apod.

 
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.
© 2005 - 2024 Překlady HK, všechna práva vyhrazena.